Sayfalar

23 Şubat 2013 Cumartesi

ruya tabiri nasil yapilir

Nasıl Rüya Tabir Edilir

Sevgili ziyaretçilerimiz web sitemizi sizlerin kullanımını sunmadan önce sizlere rüyalar ve nasıl yorumlanmaları gerektiği ile alakalı daha fazla bilgi vermeyi uygun gördük. Bu kararı almamızın önemli sebelerinden biri rüya ve rüyanın içeriğinin iyi bilinmediği takdirde rüya hakkında yorum yapılmasının pek mümkün olmadığı şayet yapılsa bile isbaetli tanımlamalar yapılamayacağı herkes tarafından bilinmelidir.Tüm bu sebeblerden dolayı ziyaretçilerimizin herşeyden önce bu kısmı iyi okumalarını ve ona göre rüya tabir etmelerini yada yorumlamalarını rica ederiz.
öncelikle rüya nedir ve rüyanın mahiyeti nasıldır bunu anlamalıyız. İnsanların geçici ölüm olarakta isimlendirilen uykularında bazı garip durumlar görmektedir bunların neden ve nasıl oluştuğu genel olarak halen bir bilinmezliktir.
Dünya varolduğundan beri bir çok bilim adamı ve alimler bu halleri çok farklı şekillerde izah etmeye çalışmışlardır. Ancak halen bu konu hakkında tam olarak bir yere varılamamıştır. Bilmemiz gerken şeylerin başında rüyanın büyük bir manevi atmosver olduğudur. bu yazımızda rüya tabirleri hakkında ağarlıklı olarak islami bilgiler vermeye çalışacağız devam eden yazılarımızda bilimsel olarakta rüya hakkında yazılarımız olacaktır.

islami rüya tabirleri

http://islamiruyatabiri.net
Bazı alimlerimiz rüyaların ahiret alemi ile alakalı olduğunu söylemişlerdir, ancak bu ilişkinin kurulmasının saf bir ruh haliyle yaşamak ve iman la dolu kalplerle ancak mumkun olacaktır.Kuran-ı kerim de yeralan bir çok ayette rüya hakkında bilgiler verilmiştir aynı zamanda peygamberlerin en çok ehemniyet verdiği durumlardandır rüya yorumları, dikkat edilirse Kuran-ı kerimde bir çok peygamber rüyaları bizlere anlatılmıştır bu aynı zamanda rüyaların nasıl bir ilim olduğu hakkında bize ışık tutmaktadır.bazı alimlerimize göre rüyalar hayal aleminden inen suretlerin hissi müşterek denilen kısımda izbırakmasıdır demişleridir. peki hissi müşterek denen şey nedir filozoflar tarafınfan insanın beş duyusundan farklı inan beyninde bulduklarını söyledikleri yerdir.
Diğer taraftan insanlara mahsus bir idrak olayı söz konusudur. Aynı zamanda ruhi akılda denmektedir bu ruhi akıl alemlerde yaşanan tüm olayları idrak etmektedir, fakat insan bedeni bütün işleriyle meşgul iken gayp alemi ilimlerini düşünemez ama uyku halinde ise bu meşguliyet söz konusu olmadığından ruhi akıl gayb aleminden ilim almaya müsait hale gelir ve bu ilimlerden bişey aldığında bedene geri döner.
Bildiğimiz ruh kendi aleminde birşey idrak ettiği zaman onu kendi hayel duygusuna atar ve onu uygun bir şekle çevirip hissi bir hale çevirir. İnsanlar ise uykudayken bu tarz şeyleri hissedilmiş gibi görerek, bu görülen şeyi ruhi akıldan hissetme seviyesine inmesine müsade eder rüya hakkında kısmen kafa karıştırıcıda olsa söylebilecek şeylerden bir taneside budur.
Yine başka bir alime göre ise rüya şu şekilde tarif edilir Rüya allah cc' nün melekler vasıtasıyla gerçek veya kinaye olarak insanların şuurunda uyandırdığı enfusi idrakler ve vicdani duygulardır demiştir, yada şeytani tavsiyelerden karışık hayallerden ibaret demiştir.
Tabir yapan insanlar şöyle derler insan rüyayı ruhu ile görür aklı ile anlar derler, ruhun karalaştığı yer olarak kalbin ortasında bulunan ve ismine suveda denen kan noktalarıdır, aklın kararlaştığı yer ise beyindeki izler olarak söylenmiştir, ruh nefis ile muallakta kalmıştır.insanlar uyuduğu zaman ruhları bir ışık gibi uzar gider işte o halde iken ilahi nur ve subbani ziya ile rüya meleğinin gösterdiği şeyi ruh görür, ruhun nefis tarafına dönmesi yani bedene gelmesi ile birlikte rüya meleğinin gösterdiği şeyleri hatırlmaya çalışır ve bu şekilde rüya meydana gelir.

ruya tebiri neir

Rüya Nedir?

Rüya nedir ve rüyaların mahiyeti nasıldır ? Uykuya aynı zamnda geçici ölümde denir, ve bu geçici ölüm denen halde gördüğümüz garip hallerdir rüyalar.
Neden ve hangi sebeple rüya gördüğümüz bir muammadır. Hz Adem (a.s) 'dan bu güne kadar alimler çeşitli şekillerde rüyaları izah etmeye çalışmışlar, düşünmüşler ancak rüyaları kesin bir şekilde açıklayamamışlardır. Bunca çalışmanın ardından görünen, uzun yıllar rüyalar gizemini muhafaza edecektir, ancak gelişen teknolojiler ve bilimsel çalışmalar ve alimlerin bitmek tükenmek bilmeyen azmi ile bu konuda nasıl gelişmeler olacağını kestirmek te çok kolay değildir.

islami rüya tabirleri

http://islamiruyatabiri.net
İnsanoğlu dünyaya geldiğinden beri rüyalar hakkında çeşitli şeyler söylenmiştir, ancak şunu diyebilirizki rüya büyük ve manevi bir alemdir ve yine şunu diyebilirizki rüyalar ahiret hayatı ile de alakalıdır. Bu ilişkiyi yaşamak  ve yakalamak ise ruh saflığı ve maneviyatla alakalıdır. Rüyalar çok hassas geçekleri yakalamanıza olanak verebilir ve yıllarca rüyalarla bir çok hassas konu çözülmüştür.
Kur'an-ı kerim de birçok ayet ve yine bir çok peygamber rüyalar üzerinde eheniyetle durmuştur ve rüyalar hergeçen gün ehemniyetini arttıracaktır.

ruya nedir

ruya tabirleri

Rüya tabirleri için herşeyden önce vakit önemlidir, bunun için güneşin doğuşuna yakın olan zaman en iyi ve en doğru zamandır.
Bu vaktin seçilmesinin sebebi hem rüyayı tabir edecek olanın aklının dinç ve dinlenmiş olması hemde rüyayı görenin rüyayı ayrıntıları ile hatılayabileceği bir vakit olmasıdır. Peygamber efendimizin (s.a.v) sabah namazını kıldırdıktan sonra sahabelere dönüp bu gece rüya göreniniz varmı diye sorarmış ve bazı zamanlarda Hz. Ebu Bekir' in müsade isteyerek rüyaları tabir ettiği olurmuş.
Çok önemli noktalardan bir tanesi rüyayı tabir edecek kimsenin rüyayı gören kişiye rüyasını anlatmadan önce Allah (c.c) rüyanı hayretsin hayır bize, şerde düşmana olsun demesi gerekirmiş. Yine çok önemli noktalardan biride rüyayı tabir edecek olanın rüyayı göreninsan hakkında, onun hayatı hakkında bilgi sahibi olmasıdır yada öğrenmesidir çünkü bir çok rüya kişinin hayatındaki unsurlarla alakalıdır.

islami rüya tabirleri


http://islamiruyatabiri.net
Örneğin Hz Yusuf peygamberin çocukluğunda gördüğü rüyaların yıllar sonra vuku bulması yani çıkması gibi, onun çocukluğunu bilmeyen insanların bu rüyaları tabir etmesi mumkün değildir. Yine rüya tabirini yapan kimse rüyayı gören kişinin gizli şeylerini varsa utanacağı şeyleri açığa vurmamalıdır, sorusunu tamamı ile dinlemeli ve iyi kötüyü ayırmalıdır.
Tabir eden kimse akıllı, alim, zeki, kötülüklerden sakınan, Allahı ve Kitabını iyi bilen,Peygamber efendimiz' in Hadislerini, atasözlerini ve arapçayı iyi bilen omalıdır.
Tabir edenin kasten ters ters olarak tabir ettiği rüya eğer hayırsa rüyayı sorana, şer ise rüyayı tabir edene aittir. Rüyayı gören rüyasını sadece alim bir kişiye yada nasihat eden birine anlatmalıdır. Rüyalar tabir edilmedikçe bir sorun yoktur ancak tabir edildiğinde vuku bulurlar o yüzden çok iyi tabirciler haricinde anlatılmaması önemle vurgulanmaktadır. Rüya tabirleri yapılırken insanların adetleri, ırkları, meshepleri, dinleri, isimleri gibi bir çok şey dikkate alınmalıdır.